วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูนจัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโครงการนำเสนองานวิจัย

นักเรียนชั้น ปวช…

กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

กรุงเทพ – …

MOU วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลย…

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และวิทยาลัยเอกปัญญาหริภุญชัย

วิทยาลัยเทคโนโลย…