MOU วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (โครงการ 3 ม.) มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาพร้อมกับรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ โฮมโปร จำนวน 6 คน ในปีการศึกษา 2567