MOU วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) รวมถึง (“กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี” )ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีท่านผู้อำนวยวาฑิต พุทธปวนอาจารย์สวโรจน์ เตจะยา รองผู้อำนวยการและอาจารย์โยฑิตา ดวงดี หัวหน้างานทวิภาคี พร้อมกับคุณธนัท ผู้แทนฝ่ายบริษัท ร่วมบงนามในครั้งนี้