นักเรียน

IMG_1793

ผู้รับรางวัล : นางสาวชนากานต์  อะริวันนา

รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง(ภาษาจีน)
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

IMG_1794 ผู้รับรางวัล : นางสาวอีฮาย  จะแฮ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดเล่านิทาน(ภาษาจีน)
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

IMG_1797 ผู้รับรางวัล : นางสาวปวรรณรัตน์  มียิ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1799  ผู้รับรางวัล : นางสาวชนากานต์  อะริวันนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1801 ผู้รับรางวัล : นางสาวสุจิตรา  อินชัย, นางสาวคำสา  จะคือ

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาโปรแกรมนำเสนอ(Microsoft Powerpoint)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1801 ผู้รับรางวัล : นางสาวทัศนริฌา  สุขแก้ว

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการบัญชีต้นทุน1
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1801 ผู้รับรางวัล : นางสาวนงลักษณ์  สองกิติ

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การอ่านบทความภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1801 ผู้รับรางวัล : นายธันวา  ก๋าอุโมงค์, นายอุดมศักดิ์  กลั่นกลิ่น,
                      นายธีรศักดิ์  วิศร, นางสาวแสงเดือน  กอดีรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการแข่งขันเทคนิคเสนอขาย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
IMG_1806 ผู้รับรางวัล : นายปรีชา  แซ่ท้าว

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1804 ผู้รับรางวัล : นายปาน  ลุงติ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559