กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

กรุงเทพ – ชลบุรี (พัทยา) วิทยาลัยฯได้พานักเรียนระดับ ปวช. เข้าศึกษาดูงาน ณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) กรุงเทพมหานคร ตลาดน้ำ 4 ภาค และแวะเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรี นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ และอาจารย์หัวหน้าสาขา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน