กิจกรรมการเลือกตั้ง นายก อวท. และประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566